სამუშაო შეხვედრა არაგვის დაცული ლანდშაფტის საქმიან ეზოში და ახალი რეინჯერების წარდგენა.
სამუშაო შეხვედრა არაგვის დაცული ლანდშაფტის საქმიან ეზოში და ახალი რეინჯერების წარდგენა.

სამუშაო შეხვედრა არაგვის დაცული ლანდშაფტის საქმიან ეზოში და ახალი რეინჯერების წარდგენა.  მოგეხსენებათ, რომ რეინჯერის ძირითდი ფუნქცია- მოვალეობაა ბუნერივი ფასეულობის დაცვა და მოვლა რაც პირველ რიგში გულისხმობს ტყის ფიზიკურ დაცვას, წარმატებას ვუსურვებთ მათ ამ მნიშვნელოვან საქმეში. 

Historical-cultural monuments