ფშავი. სოფელი ხოშარა. გაბიდოურთ თემი
ფშავი. სოფელი ხოშარა. გაბიდოურთ თემი

ფშავი. სოფელი ხოშარა. გაბიდოურთ თემი. თემის მთავარი სალოცავია "ხოშარის სახუთმეტო ძელის ანგელოზი". ხოშარის გორზე დღემდეა შემორჩენილი "ხუთმეტი დროშის ნალოცი" ისტორიული ძეგლი ე.წ. "სახუთმეტოს კვრივი" - და, რატომ სახუთმეტო? ამბობენ, რომ აქ, ფშავის თხუთმეტი თემი გაფიცულა. გაბიდოურების თემის მიგრაცია მეჩვიდმეტე საუკუნიდან დაწყებულა ივრის ხეობასა და ერწო- თიანეთში. ფშავში თუშების ერთ-ერთი შემოსევის დროს მხოლოდ თუშთა ლაშქრის მეთაური თილისძე გადაურჩა სიკვდილს და ეს სიტყვებიც მას ეკუთვნის: " დაგვლივნა ხოშარის გორმა, იქ წყლის არ გამოდენამა, ვიწრო-ვიწრობმა ხევ-ხუვმა, მოკლედ ფშავლების დენამა"... და.ა.შ. 

Historical-cultural monuments