არაგვის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია

არაგვის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია დაარსდა 2021 წლის 4 მარტს. ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობს ადმინისტრაციის დირექტორი. ადმინისტრაციის სტრუქტურა: რესურსების მართვის სპეციალისტი; ეკო-განათლებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი, ტურიზმის სპეციალისტი, ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის სპეციალისტი, სამი დაცვის თანამშრომელი (რეინჯერი) და ბუღალტერი. ჩეხი ექსპერტებისგან დაკომპლექტებული პროექტის გუნდი მხარს უჭერს ამ პროცესს ისეთი ადინისტრაციის სტრუქტურისა და მართვის მოდელის შეთავაზებით, რომელიც ემყარება კარგ საერთაშორისო პრაქტიკას ქვეყნის და ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით.


საკონტაქტო ინფორმაცია

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი მანანა ნარიმანიძე : manana.macaco@gmail.com

არაგვის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია: aragvisdaculilandshafti@gmail.com

პროექტის გუნდი (პროექტი „ არაგვის დაცული ლანდშაფტის მდგრადი მართვის უზრუნველყოფა“
პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორი: კახა ბახტაძე – kbakhtadze@gmail.com
პროექტის კოორდინატორი: მიხაელ ჰოშეკი – hosek.michael@gmail.com

ა(ა)იპ არაგვის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის დირექტორი ნატო წყარუაშვილი - 595 000 241