არაგვის დაცულ ლანდშაფტთან დადებული მემორანდუმის მონიტორინგი ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ.
არაგვის დაცულ ლანდშაფტთან დადებული მემორანდუმის მონიტორინგი ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ.

Historical-cultural monuments