გუდამაყარი, ლუთხუბის ხეობა
გუდამაყარი, ლუთხუბის ხეობა

Historical-cultural monuments