რესურსების მართვა
რესურსების მართვა

არაგვის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის ბუნებრივი რესურსების მართვის სპეციალისტი და რეინჯერი მონიტორინგზე. 

Historical-cultural monuments